onsdag 6 november 2013

Ny avtalstid

Hej alla.
Nu stänger vi länken till anmälan om fortsatt ägande i Jo Jo Ribb. Som jag sagt tidigare blir de som INTE svarat alls automatiskt fortsatt delägare.
Resultatet enligt följande:
65st svarade JA till fortsatt ägande
13 st svarade NEJ
22 st vill vara med om att köpa de 13 andelar som står till förfogande
68 st har inte svarat alls.

Jag är medveten om att det har varit kort om tid och om det är någon som vill går ur men inte hunnit svara så ring mig under denna veckan så jag får kontonummer för utbetalning av andel.
Ett förslag är att vi lottar ut andelarna på måndag när Jo Jo startar, det förutsätter att alla som har anmält intresse kan vara med alt skicka ett ombud, är det en bra idé?
Pengarna till de som går ur kommer senast under nästa vecka.
/Anna-Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar