lördag 21 april 2012

EFTEERLYSNING

Finns det någon eller några som har lite konstnärligt blod i sina ådror bland Jo Jo’s andelsägare???
Vad jag är ute efter är att få fram en ”LOGGO” som vi kunde använda i olika sammanhang bl. a. när Jo Jo startar.
Vi känner ju inte alla våra vänner i Jo Jo-gänget och då kan det ju vara roligt att bli uppmärksammad på att där går en av oss. Även om alla i vinnarcirkel hade samma färg på t. ex. jackan är ytterliggare  ett exempel.
Tyvärr har vi inte så lång tid på oss för säsongen har ju redan börjat .
Var nu inte blyga. Vi tar emot alla förslag som vi sedan kan lägga ut på bloggen och göra en liten omröstning för att få fram loggon.
Vi utlovar också ett pris till vinnande förslag.
Jag motser nu alltså många förslag och så snart som möjligt.
Lennart


1 kommentar: